เช็ครีวิวและเปรียบเทียบสินค้าขายดีบนอินเตอร์เน็ต

เงื่อนไขการใช้งาน checkreview-th.com

- checkreview-th.com เป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบสินค้าบนอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นั้น เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม กล่าวคือ ร้านค้าออนไลน์ต่างๆ
- checkreview-th.com ไม่ได้สร้างเนื้อหาขึ้นมาเอง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือรับประกันว่าข้อมูลนั้นๆ เป็นข้อมูลล่าสุดได้
- checkreview-th.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยสิ้นเชิง
- ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมและแสดงผล ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลสินค้าอีกครั้งในช่องทางการสั่งซื้อของผู้ขาย เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจล้าสมัยไม่ได้รับการปรับปรุง และกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดและนโยบายการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อ
- หากผู้ใช้สูญเสียสิ่งใดจากการสั่งซื้อสินค้าเช่น สินค้าชำรุด สินค้าล่าช้า สินค้าหมด หรืออื่นๆ ทาง checkreview-th.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นสินค้าและการให้บริการโดยเว็บไซต์อื่น
- checkreview-th.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดจากข้อมูลบนเว็บไซต์